Hur blir man medlem i Kött och Charkföretagen?

Kött och Charkföretagen är en samlande organisation för hela den svenska kött- och charkindustrin.

I Kött och Charkföretagen kan företag med verksamhet inom slakt, styckning eller charktillverkning bli medlem. Företag som bedriver en verksamhet i anslutning till vår bransch antingen som leverantör av råvaror, maskiner eller tjänster kan bli extern partner och ta del av vår service på samma sätt som en medlem.

Om du är intresserad av att bli en del av den samlade kött- och charkindustrin i Sverige, ta då kontakt med Magnus Därth, telefon 08-762 65 33 eller via epost magnus.darth@kcf.se.

  • Genom att vara medlem i Kött och Charkföretagen ger du den svenska kött- och charkindustrin en stark röst i samhällsdebatten och i dialogen med regeringen och myndigheterna kring branschens förutsättningar.
  • Som medlem i KCF visar du att ditt företag tillhör en av livsmedelsindustrins mest ansvarstagande branscher. Genom vår strikta uppförandekod med uppföljningssystem säkerställs att relevant lagstiftning och aktuella branschöverenskommelser följs.
  • Genom medlemskap i KCF är du indirekt medlem i de två europeiska branschorganisationerna inom kött och chark – UECBV (färskt, kylt och fryst kött) och Clitravi (chark och färdigmat). Du är med och stärker den svenska branschens röst inom EU.
  • Genom medlemskap i KCF får du löpande information via vår branschbevakning om aktuella förändringar inom livsmedelslagstiftning och andra regelverk.
  • Som medlem får du två gånger i veckan en omvärldsbevakning av vad som rapporteras om branschen i media genom ”Kött och Chark i media”.
  • Som medlem får du delta i alla våra branschträffar och konferenser som branschen arrangerar för att lyfta aktuella frågor, ge inspiration och samla branschen.
  • Som medlem har du möjlighet att ta direktkontakt med kansliet för att lyfta branschfrågor eller få hjälp med hur lagstiftningen ska tolkas eller få övergripande råd om hur du ska agera i kontakterna med din kontrollmyndighet.
  • Via ditt medlemsskap får du en prenumeration på Tidningen Kött & Chark.

Följ vårt arbete och branschrelaterade frågor här.