Banner

Nyheter

2018-01-12 06:01:00Ny djurskyddslag ska träda i kraft i april 2019

I går överlämnade regeringen sitt förslag på ... läs mer >>

2018-01-11 11:01:09Ökad produktion vid charkfabriken i Norra Råda

För drygt tre månader sedan lade Coop Värmlan... läs mer >>

Användningen av nitrit är säker

I en dokumentär hos SVT ifrågasätts nitritanvändningen i bland annat skinka. Tyvärr ger dokumentären ingen rättvisande bild av kunskapsläget kring nitrit.

Nitrit är en godkänd och noga prövad tillsats. Så sent som i juni 2017 avslutade EFSA, EU:s livsmedelssäkerhetsmynidghet, sin förnyade granskning av nitrit och nitrat i livsmedel och konstaterade då att de mängder som är tillåtna att använda är säkra för konsumenterna. EFSA:s arbete pågick under flera år och man samlade all tillgänglig vetenskaplig forskning och kom fram till slutsatsen att de nivåer som idag är tillåtna att använda är säkra för konsumenterna.

Läs EFSA:s pressmedelande här!

- Vi känner oss trygga i det arbete EFSA bedriver och i de slutsatser som EFSA nyligen dragit. I den svenska kött- och charkindustrin används normalt endast ett fåtal av alla godkända tillsatser och bara de som har viktiga funktioner i våra produkter. Det handlar normalt om livsmedelssäkerhet, smak eller konsistens som ger konsumenterna bättre produkter, säger Magnus Därth, Vd för Kött och Charkföretagen

Nedan kan du ta del av Livsmedelsverkets information om nitrit och nitrat i livsmedel:

Länk till Livsmedelsverkets hemsida

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade den 30 maj 2016 en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden