Banner

Nyheter

2017-05-20 05:05:13Slakthus i förändring

Livsstil Ett hantverksbryggeri flyttar in, et... läs mer >>

2017-05-15 03:05:24Det blåser gröna trender över vårt matbord

Vi äter mer vegetarisk mat än någonsin förr. ... läs mer >>

Kött och Charkföretagens årskonferens!

Den 23 maj 2017 samlas hela den svenska kött- och charkbranschen till årlig konferens i Näringslivets hus i Stockholm. Vi startar med lunch mellan kl 12:00-13:00 och sedan håller vi kl 13:00 vår första årsstämma med alla medlemsföretag samlade i en organisation, Kött och Charkföretagen.

Efter årsstämma och lite kaffe fortsätter dagen med en konferens med fokus på aktuella branschfrågor. Ofta framförs synpunkten att vi ska äta mindre, men "bättre" kött. Detta är en av frågorna vi fokuserar lite extra på. Vad menar vi med "bättre" nötkött? Representanter både från restaurangerna, handeln, projektet exceptionell råvara medverkar i paneldebatten. Vidare kommer vi att få en presentation av Inizio av KCF:s konsumentundersökning 2017 som ger en bild av hur konsumenterna ser på vår bransch och på våra produkter. Avslutningsvis kommer vi att ha en internationell utblick i form av handelsattachén på den kinesiska ambassaden i Stockholm som kommer att presentera sina erfarenheter av hur man jobbar med exportfrämjande i Sverige respektive Danmark.

Kött och Charkföretagens (KCF) konferens riktar sig till medlemsföretag och till anställda i butik som jobbar med kött och chark.

Läs mer i det detaljerade programmet här:

Program KCF konferens 23 maj 2017

 

 

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade den 30 maj 2016 en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden