Lyckad Årskonferens

  Peak meat och ökad e-handel – en bransch i förändring.

  Läs mer

  Välkommen till KCF

  Vi samlar den svenska kött- och charkbranschen.

  Läs mer

  Vårt ansvar

  Läs mer om vår uppförandekod.

  Läs mer

  Tidningen Kött & Chark

  Nu är senaste numret av tidningen Kött & Chark ute.

  Läs tidningen här!

Nyheter på KCF

Sök anslag

Kompetensfrågan i fokus på KCF:s högnivåmöte i Almedalen

För att belysa kött- och charkindustrins kompetensutmaningar bjöd KCF in en rad aktörer till ett rundabordssamtal i Almedalen för att diskutera hur vi tillsammans kan…

Sök anslag

”Vi måste öka intresset för hantverket”

I samband med Kött och Charkföretagens årskonferens passade vi på att ta tempen på branschen, om vilka utmaningar finns framåt. Vi pratade med två bekanta…

Sök anslag

”Stor möjlighet för branschen att ta socialt ansvar”

Vid årets upplaga av Kött och Charkföretagens årskonferens samlades många av branschens viktigaste aktörer. Men hur arbetar företagen egentligen med kompetensförsörjning och vilka utmaningar ser…

KCF på Twitter

Nu vetenskapligt stöd för att nyansera klimatdebatten om…

https://t.co/SgDg73Q73x
I Australien talar man om ”carbon farming” med…

https://t.co/EnoDFsIJDd
Ny forskning ger en positiv indikation på en…

https://t.co/3TcAFnrZHo
Mindre antibiotika, mer djurskydd och lägre klimatpåverkan är…

https://t.co/ts8LBRFN0R
Tydligt exempel på att helhetsperspektivet måste tillbaka in…

https://t.co/2j1r35vL0K