Banner

Nyheter

2016-10-25 09:10:02”Köttskatt oförenligt med en levande landsbygd”

Skatter. Miljöpartisterna som föreslår köttsk... läs mer >>

2016-10-25 04:10:47HKScan i Sverige ska minska sin klimatpåverkan med -95 procent till 2030

Hittills har HKScan i Sverige minskat sin kli... läs mer >>

Olycklig rubrik om antibiotika

DN idag (15/10) har en artikel om användningen av antibiotika till djur inom EU och en olyckligt formulerad rubrik får det att framstå som att det därmed finns i köttet vi äter - vi vill poängtera att det inte finns antibiotika i köttet oavsett hur mycket djuret fått på gården. Tydliga karenstider mellan medicinering och när djuren får skickas till slakt säkerställer att antibiotikan lämnat djurets kropp innan slakt.

En noggrann provtagning av köttet i alla EU-länder, inklusive Sverige, säkerställer också att antibiotika inte finns i köttet. Däremot ökar onödig antibiotikaanvändning risken för resistens hos bakterier i miljön och det gör att det är viktigt att EU jobbar vidare med att få ner användningen.

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade idag den 30 maj en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden