Banner

Nyheter

2018-12-13 04:12:00Skärpta straff för matfusk

Efter årsskiftet kan den som fuskar med maten... läs mer >>

2018-12-12 18:12:39Ekologisk mat är sämre för klimatet

Ekologiskt odlad mat har mycket större klimat... läs mer >>

2018-12-12 14:12:43Så mycket måste matpriserna höjas för att täcka upp sommarens torka

Chefsekonomen: "Dock en snittsiffra"

läs mer >>

2018-12-12 06:12:00Så skiljer sig julborden från norr till söder

Sylta i Stockholm, julostkaka i Dalarna och b... läs mer >>

2018-12-11 04:12:48Färre vill slakta – personalbristen förvärras

Arbetsmarknad (TT) Svenskarna äter i genomsni... läs mer >>

Utbildningsfrågan uppmärksammas

En av kött- och charkföretagens största utmaning framåt är möjligheten att rekrytera kompetent personal. Det gäller genom hela kedjan från slakt, styckning och till charkuteritillverkning. Att kunna rekryktera kvalificerade medarbetare är helt avgörande för att branschen ska kunna utvecklas och verksamheten bedrivas på ett bra sätt. Det är också helt avgörande för att målen och ambitionerna i Livsmedelsstrategin ska kunna nås.

- Vi måste utbilda fler slaktare, styckare och charkuterister i Sverige och det kommer att kräva ett samarbete mellan branschen, myndigheterna och regeringen. Vi har redan inlett diskussioner med Arbetsförmedlingen att starta ett Branschråd för utbildning i vår bransch, säger Magnus Därth, VD Kött och Charkföretagen.

Läs artikeln Färre vill slakta - personalbristen förvärras i Sydsvenskan!

Magnus2[Magnus 05].JPEG

Logga in

Långsiktig konkurrenskraft viktigare än tillfälliga krisstöd!

Många har njutit av den varmaste sommaren i modern tid som nu börjar nå sitt slut, andra har lidit i värmen. Framför allt har vädret gjort att lantbruket drabbats hårt både här och på andra håll i världen. Många är de rubriker som talat om klimatkrisen och krisen för bönderna. Ännu en. Nu är det dags att på allvar ta tag i den svenska råvaru- och livsmedelsproduktionens grundläggande förutsättningar! Det är en fråga som svenska politiker i mycket stor utsträckning själva rår över och nu är det upp till bevis.

Det är vanligt att det görs gällande att det är importen som är problemet i svensk livsmedelsindustri i allmänhet och svensk kött- och charkbransch i synnerhet. Jag menar att denna fokusering ger ett felaktigt fokus i debatten. Den sätter ett symptom och inte orsaken i centrum.

Det är inte danska eller tyska grisköttsproducenters fel att svenska politiker under lång tid lagt på svenska producenter särregler av olika slag. Det är inte holländska, polska eller irländska slakteriers fel att vi i Sverige har hårdare regeltolkningar och orimligt höga avgifter för veterinärkontroll på slakteri. Det är heller inte franska, italienska eller spanska charkföretags fel att den svenska regeringen i mindre utsträckning än regeringarna i dessa länder utnyttjar EU:s möjligheter. Vi måste själva ändra på förutsättningarna i Sverige.

Den internationella handeln står också inför en kris. Grundsynen att det är ”någon annans fel” att det går dåligt för den egna produktionen är förlegad och håller inte. Det är denna inskränkta syn som gör att USA inför skyddstullar, men vi hör även i Sverige rop på åtgärder åt det hållet. Det är helt fel väg att gå när världen ser ut att oftare drabbas av ombytligt väder och tillfälliga minskningar i produktionen. Då är det än viktigare att kunna parera utbud och efterfrågan med internationell handel. Det är de länder som är mest frihandelsvänliga som också har den mest blomstrande livsmedelssektorn, högst exportandel och här lyfts fram som goda exempel (Läs Danmark och Holland.).

 

 

Vi behöver en ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Vi producerar mycket bra livsmedel och har i grunden goda förutsättningar för att producera mat här. Men vi behöver utnyttja dessa möjligheter bättre och se till:

  • att livsmedelsföretagen har enklare regler och möter en rimligare regeltolkning
  • att myndigheter och politiker har större förståelse för och beaktar företagens villkor
  • att kvaliteten hos den offentliga kontrollen stiger och att avgifterna för densamma sjunker väsentligt
  • att Sverige satsar mer på utbildning och forskning inom livsmedelsområdet och
  • att vi har en aktivare och främjande svensk EU-politik.

Vi menar att förutsättningarna för sådan förändring finns. Kött och Charkföretagen driver aktivt på för detta i landsbygdsministerns Nationella råd för livsmedelsstrategin. Vi har som ett exempel krävt att en särskild arbetsgrupp, underställd rådet, tillsätts med uppdraget att ta fram en konkret handlingsplan för att lösa utmaningarna kring kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan.

Nu behövs bara en tydlig politisk vilja till en varaktig förändring för svensk livsmedelsproduktion med fokus på de grundläggande förutsättningarna, inte bara tillfällig lindring i kris. Den 9 september avgörs allt detta och jag hoppas att denna fråga hamnar mer i fokus i valdebatterna fram till valet. Det är den värd!

Magnus Därth

VD, Kött och Charkföretagen

En kortare version är publicerad i tidningen Kött & Chark: Kött & Chark nr 9 2018