Banner

Nyheter

2017-12-07 22:12:11Svenskarnas köttätande minskar jämfört med förra året

Köttätandet har hittills i år minskat mer än ... läs mer >>

2017-12-07 07:12:10Danska konsumenter – beredda betala mer för köttet

Lagom till jul tar Danmark nästa steg när det... läs mer >>

Mycket god utveckling angående Listeria

Under 2016 har Livsmedelsverket genomfört två uppföljande kontrollprojekt kring förekomsten av Listeria monocytogenes i fisk- och charkanläggningar respektive i fisk- och charkprodukter. Listeria monocytogenes kan vara ett problem i produkter som förvaras länge i kylskåp och sedan konsumeras utan tillagning som exempelvis rökt eller gravad fisk, dessertostar eller skivad skinka. Rapporterna från kontrollprojekten bekräftar dock att charkföretagen i Sverige har en mycket god och förbättrad beredskap kring Listeria.

- Resultatet är väldigt glädjande, eftersom det visar att det arbete som vi tillsammans med våra medlemmar har bedrivit under de senaste åren har givit positiva resultat. Genom att lyfta frågan på särskilda utbildningsträffar, genom faktautskick och en särskild guideline för hantering av Listeria monocytogenes har företagens kunskap och rutiner förbättrats, säger Magnus Därth, Vd för Kött och Charkföretagen

Nedan kan du ta del av Livsmedelsverkets information och kontrollrapporter:

Länk till Livsmedelsverkets hemsida

 

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade den 30 maj 2016 en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden