Vad kostar det?

Årsavgiften för medlemskap i KCF är:

  • 1 000 kr per företag
  • En omsättningsbaserad serviceavgift på 97 kr/miljon i omsättning från ca 35 miljoner i omsättning. Under en omsättning på 35 miljoner är det en serviceavgift på 3 500kr.
  • 1 000 kr per anläggning i kontrollavgift för uppföljningssystemet

Från och med 2020 tar KCF tillsammans med tidningen Kött & Chark över Chark-SM från Rise. Genom ditt medlemskap i KCF får du rabatt för deltagande i Chark-SM

  • Alla betalar den fasta anmälningsavgiften på 2 000 kr per företag. Medlem betalar sedan 1000 kr per anmäld produkt och icke-medlem 1 500 kr per anmäld produkt. Alla medlemmar få därmed en lägre kostnad än 2018. Genomsnittsmedlemmen med 15 produkter tjänar 2 500 kr på att vara medlem.
  • Bankett 1 495 kr/person för medlem, 1 995 kr/person för icke-medlem.