Banner

Vårt uppdragKött och Charkföretagens, KCF, uppdrag är att samla och stärka den svenska kött- och charkbranschen, att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. Kött och Charkföretagen, KCF, skall dessutom företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför staten, myndigheter, organisationer, EU-institutioner och andra internationella organ.

Kött och Charkföretagen, KCF, har i detta arbete ett nära samarbete med Livsmedelsföretagen, Li.