Banner

Kött och Charkföretagen (KCF) och LivsmedelsföretagenOm du bedriver verksamhet inom slakt, styckning eller charktillverkning är Kött och Charkföretagen (KCF) branschorganisationen för dig. Vi hjälper dig med branschrelaterade och näringspolitiska frågor stora som små och företräder branschens gemensamma intressen i förhållande till regering, riksdag, nationella myndigheter och EU-organ. Kött och Charkföretagen har i sitt arbete ett nära samarbete med Livsmedelsföretagen.

Kött och Charkföretagens verksamhet omfattar dock inte arbetsgivarfrågor. För dessa hänvisar vi till Livsmedelsföretagen, www.livsmedelsföretagen.se. Det kan gälla information, råd, utbildning, avtals- och tvisteförhandlingar och domstolsprocesser. Henrik van Rijswijk är kontaktperson för företag inom slakt, styckning och charktillverkning. Du når honom på telefon 08-762 65 40 eller via epost henrik.van.rijswijk@li.se.