Banner

Gesällprogram i charkuteri

Som fortsättning på det uppskattade Mästarprogrammet vill nu branschen locka fler yrkesmän- och kvinnor att nå Gesällnivå efter att avlagt Gesällprovet i Charkuteri.

Om du är intresserad av att skicka medarbetare till en Gesällbrevsutbildning ta kontakt med Tommy Ögren, ordförande i Köttbranschens Riksförbund, på telefon 08-55 668 031.

Läs mer